Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ελληνικούς πεζοκεφαλαίους χαρακτήρες για το όνομα και το επώνυμο σας, πχ. Γιάννης Παπαδόπουλος, εκτός αν γράφονται επίσημα με λατινικούς χαρακτήρες, πχ. John Doe.