ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ο κάθε διαγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει απεριόριστα έργα οπτικής επικοινωνίας ελεύθερα πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων. Τα υποβαλλόμενα έργα μπορεί να ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

1.
Εκδόσεις / Βιβλία / Περιοδικά
2.
Λογότυπο / Εταιρική Ταυτότητα
3.
Αφίσα
4.
Εικονογράφηση
5.
Συσκευασία
6.
Έντυπο
7.
Animation
8.
Ψηφιακές Εφαρμογές
9.
Διαφήμιση
10.
Infographics
11.
Γενική Κατηγορία
12.
Σπουδαστικές Εργασίες

Η επιλογή των έργων, που θα υποβληθούν, είναι ελεύθερη είτε αυτά έχουν κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά είτε όχι. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη διοργάνωση πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες συμμετοχής που περιγράφονται στην αντίστοιχη ενότητα. H προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024. Το περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα παράτασης της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών, καθώς και το δικαίωμα ακύρωσης ή αναβολής του διαγωνισμού.